Sammet Dampers on nyt osa Caligo Industriaa

Laatu on
Sammetille
tapa toimia

 

SERTIFIKAATTI


 

Sammet-sertifikaatti on laatulupauksemme asiakkaalle

Sitoutuminen laatuun ja laatutyöhön on paitsi Sammetin asiakaslupaus, myös koko yrityksen toiminnan läpäisevä ajattelu- ja toimintatapa. ISO 9001-laatujärjestelmämme sertifioitiin alun perin 1990-luvulla alan ensimmäisten joukossa, ja jatkuvan laatutyön tuloksena voimme nyt ylpeydellä esitellä Sammet-sertifikaatin – kattavan laatulupauksemme kaikille kumppaneillemme.
 
Emme Sammetilla käsitä laatuna vain valmistettavien tuotteiden laatua, vaan kyse on kaiken tekemisen kattavasta, tarkasta ja järjestelmällisestä tavasta toimia. Sammet-sertifikaatti ei siis ole kehystetty lupaus seinällä tai leima laatudokumentissa – se on kokonaisvaltainen tae toimintamme ja tuotteidemme laadusta. Paras laadun mittari ja kaiken laatutyömme tavoite on korkein mahdollinen asiakastyytyväisyys. Haluamme olla asiakkaillemme hyvän sijasta paras kumppani, konsultti ja toimittaja teollisuuden ja laivaliikenteen pelleissä.

Kimmo Minkkinen, laatuvastaava

"Emme tarkoita laadulla ainoastaan korkeaa laatua ja vaatimustenmukaisuutta. Laatu käsitteenä on Sammetilla kaiken yrityksen tekemisen kattava ajattelu- ja toimintatapa".

Sammet-sertifikaatti on laadun kokonaisratkaisu

ISO 9001 & ISO 14001

LAATUPOLITIIKKA JA MISSIO
 

quality icon

SAMMET ITP

sammet protocol icon

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

recycle icon


ISO 9001 & ISO 14001

Sammetin käytössä on kattava, sertifioitu ja säännöllisesti auditoitu ISO 9001 & ISO 14001 toimintajärjestelmä, jota noudatamme kaikessa toiminnassamme. Järjestelmän avulla takaamme parhaan mahdollisen laadun kaikissa prosesseissa suunnittelusta ja valmistuksesta asiakaspalveluun ja toimituksiin.

 
Laatupolitiikka

Sammetilla laadulla tarkoitetaan tapaa toimia ja tuottaa liiketoimintasuunnitelmassa määriteltyjä tuotteita ja palveluja korkean asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Tämä saavutetaan kun tuotteet täyttävät asiakkaan kanssa sovitut spesifikaatiot ja vaatimukset, toimitukset ovat sopimusten mukaisia, tuotteet ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä, soveltuvia käyttökohteeseen sekä luotettavia ja turvallisia.
 
Kaikki työntekijämme sitoutuvat toimimaan järjestelmän vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti ja osallistuvat aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen. Lisäksi tuotteita ja toimintaa kehitetään koko ajan saadun asiakaspalautteen pohjalta.

 

Certificate alakuva


Laatutyön missio

Tavoitteemme on, että kanssamme toimineet asiakkaat ja kumppanit haluavat myös jatkossa pitää meidät kumppaninaan ja toimittajanaan, ja suositella meitä myös omille kontakteilleen.


Sammet ITP

Käytössämme on Sammetin oma ITP - tarkastussuunnitelma, joka kattaa koko valmistusketjun. Sovimme asiakkaan kanssa yhdessä kulloinkin käytettävän tarkastussuunnitelman yksityiskohdat, olipa kyse Sammet ITP:stä tai asiakkaan projektikohtaisista erityisvaatimuksista. Näin varmistetaan, että saavutetaan aina vaadittu korkea laatutaso..


Ympäristöpolitiikka

Sammet toimii globaalisti voimalaitosten ja meriteollisuuden sulku- ja säätöpeltien kehittäjänä ja toimittajana. Ala ponnistelee tiukentuvien ympäristöhaasteiden ja -vaatimusten pyörteissä. Ympäristö- ja ilmastonmuutokset ovat yhä näkyvämpiä ja asiakkaat sekä alan toimijat etsivät tehokkaita tapoja vähentää toimintansa, prosessiensa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia.
 
Sammetin tavoite on toimia alansa edelläkävijänä ympäristön huomioimisessa ja tuottaa ratkaisut, jotka täyttävät nykyaikaisten prosessien, voimalaitosten ja merenkulun vaatimukset. Tämä tarkoittaa tuotteiden ominaisuuksissa kestävyyttä ja tarkkaa kaasuvirtausten hallintamahdollisuutta, jolla saadaan aikaan parempi käytön hyötysuhde sekä samalla puhtaammat ja taloudellisemmat asiakasprosessit. Tuotteiden päämateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä.
 
Sammet sitoutuu omassa toiminnassaan lakisääteisten ympäristövaatimusten täyttämiseen sekä toiminnan ja henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta edellytetään samaa ja toimintaa kehitetään yhteistyössä. Ympäristöviestintä toteutetaan avoimella periaatteella.
 
Sammetin johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet sertifioidun toimintajärjestelmänsä mukaiseen dokumentoituun toimintatapaan, jonka tavoitteita ja toteutusta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.