14.6.2022
Teksti Saila Aarnio

Laatu ja ystävällinen palvelu edelleen arvossa

Sammetin asiakastyytyväisyys on pysynyt tuoreen tutkimuksen mukaan erittäin korkealla tasolla. Asiakkaat arvostavat erityisesti yhtiön laadukkaita tuotteita sekä henkilöstön ystävällistä ja nopeaa palvelua.

Vuoden 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat ovat pysyneet erittäin tyytyväisinä Sammetin toimintaan. Vastaajien antama yleisarvosana toiminnasta oli tässä tutkimuksessa 5,8 asteikolla 1–7. Tyytyväisyys Sammettiin on säilynyt samalla korkealla tasolla jo vuosikymmenen ajan.

Asiakkaat kertoivat olevansa erityisen tyytyväisiä Sammetin henkilöstön ystävällisyyteen ja siihen, että henkilöstö ymmärtää heidän tarpeensa. Lisäksi vastaajat kertoivat arvostavansa Sammetin tuotteita ja palveluita. Eniten he pitivät tuotteiden ja palveluiden sopivista kokonaisuuksista, laadukkuudesta sekä varaosien ja huollon helposta saatavuudesta.

Sammetilla tuoreet tutkimustulokset on otettu tyytyväisinä ja ilahtuneina vastaan, sillä työntekijöiden ystävällisyys ja korkealaatuiset tuotteet ovat yhtiön liiketoiminnan ytimessä.

– Asiakaspalvelun kehittäminen on meillä jatkuva prosessi, mutta viimeisten kahden vuoden aikana olemme satsanneet erityisesti huoltoliiketoimintamme ja varaosapalvelumme parantamiseen. Olemme myös julkistaneet useita tuotesarjoja, kuten uuden sukupolven NG-peltisarjan meriteollisuuden tarpeisiin, Sammetin markkinointia hoitava Mikko Sammasmaa toteaa.

Tyytyväisyys Sammettiin

Tunnettuudessa iso loikka

Tutkimuksen mukaan jopa 98 % vastaajista olisi valmis suosittelemaan Sammettia muille. Edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 94 %. Suosittelijoiden määrän kasvu kertoo Sammasmaan mukaan siitä, että he ovat osanneet vastata asiakkaidensa odotuksiin. – Tämä on erityisen ilahduttavaa, koska viimeisten kahden vuoden aikana meillä on ollut todella vähän mahdollisuuksia tavata asiakkaitamme kasvotusten. Tästä huolimatta yhä suurempi joukko vastaajia olisi valmis suosittelemaan meitä. Se edellyttää vahvaa henkilökohtaista sitoutumista Sammettiin. Otamme tämän kunnian nöyrinä vastaan.  

“Se on aika tunnettu tuolla alalla. Varmasti ensimmäinen nimi, joka tulee mieleen.”

Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että Sammetin tunnettuus on kasvanut reilusti viime vuosina: 77 % vastaajista kertoi tuntevansa Sammetin erittäin tai melko hyvin, kun vuonna 2019 tämä luku oli 65 %. Mikko Sammasmaa arvelee tunnettuuden kasvun liittyvän suuriin toimitusmääriin ja vahvaan panostukseen yhtiön viestinnässä. – Olemme olleet aiempaa aktiivisempia erityisesti somessa. Viimeisten kahden vuoden aikana ei ole ollut tapahtumia, joten läsnäolosta verkossa on tullut yhä tärkeämpi tapa tunnettuuden kasvattamisessa, hän linjaa.

Palautetta pyydetään jatkuvasti

Hyvistä tuloksista huolimatta kaikkia osa-alueita voi Sammasmaan mukaan kehittää paremmiksi. – Meillä noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatetta, joten kehitämme laatua systemaattisesti joka päivä. Jos jossakin asiassa havaitaan ongelma, se ratkaistaan välittömästi.

“Hyvä, osaava palvelu. Hyvät kilpailukykyiset tuotteet.”

Asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla ja niihin pyritään vastaamaan ripeästi. Projektien aikana asiakkaisiin pidetään tiiviisti yhteyttä, jolloin heiltä saadaan myös välitöntä palautetta palveluista ja tuotteista. Lisäksi asiakkailta pyydetään palautetta somekanavien ja verkkosivujen kautta sekä erilaisissa tapahtumissa.

Sammet teettää parin vuoden välein laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena on kerätä tietoa onnistumisista ja kehityskohteista yhtiön toiminnassa. Tutkimuksen toteuttaa itsenäinen tutkimuskumppani Tietoykkönen Oy. Tutkimusmenetelmänä käytetään verkkokyselyjen ja puhelinhaastattelujen yhdistelmää. Tällä kertaa tutkimukseen osallistui 56 Sammetin asiakasta eri puolilta maailmaa. Lämmin kiitos kaikille vastaajille!

Sammetin suositteleminen toisille