Lopputarkastus sinetöi tuotteen laadun

14.6.2022
Teksti Saila Aarnio

Toni Mutikainen, Sammetin laadunvalvontapäällikkö. Kuvat: Tero Takalo-Eskola

Lopputarkastus sinetöi tuotteen laadun

Laadunvalvontapäällikkö Toni Mutikainen hoitaa Sammetin tuotteiden lopputarkastukset Virossa, Puolassa ja Suomessa. Tarkastusten yhteydessä hän arvioi myös toimittajan toimintaa, seuraa kapasiteettia ja vie peltien suunnittelijoiden terveiset valmistusyksikköön.

Toni Mutikainen on palannut Jyväskylään kaksipäiväiseltä tarkastuskäynniltään Viron Türistä. Visiitti oli historiallinen, sillä tähän saakka Viron tehtaiden laadunvalvonnasta vastannut Kalju Preimer osallistui tuotteiden lopputarkastukseen viimeistä kertaa ennen eläkkeelle jäämistään.

Lähes kolme vuosikymmentä Sammetin kanssa yhteistyössä toiminut Preimer hoiti aiemmin lopputarkastukset Virossa. Nyt ne siirtyvät Mutikaisen vastuulle Puolan ja Suomen ohella. Hän on työskennellyt Sammetilla vuodesta 2012, ensin peltien suunnittelijana ja sen jälkeen laatuosastolla. Suunnittelutaustasta on Mutikaisen mukaan paljon hyötyä laadunvalvonnassa. – Tunnen meidän tuotteemme hyvin.

”Varmistan, että asiakkaat saavat tilaustaan vastaavat tuotteet.”

Lisäksi laadunvalvonnassa tarvitaan monipuolista tietämystä pelleistä, tarkkaa silmää ja yhteistyötaitoja. – Pitää tuntea standardeja, toleransseja ja hitsauksen laatua. On oltava huolellinen ja toimittava tiiviissä yhteistyössä pajan työntekijöiden kanssa, Mutikainen kiteyttää. 

Hän kertoo, että laaduntarkastaminen opitaan pitkälti käytännön työssä. Kokemuksen myötä silmä harjaantuu kiinnittämään huomiota olennaisiin asioihin. – Olen saanut Kaljulta arvokasta oppia tähän työhön. Minun tehtäväni on nyt jatkaa Kaljun työtä ja säilyttää se korkea taso, jonka hän on luonut.

Toni Mutikainen, Sammet Dampers


Tuotteiden kokonaislaatu varmistetaan lopputarkastuksessa

Lopputarkastuksessa (FAT, Factory Acceptance Test) jokainen pelti käydään läpi tarkan protokollan mukaisesti. Tässä vaiheessa pajalla on jo tehty valmistusprosessin aikaiset ITP-tarkastukset (Inspection and Test Plan), joissa varmennetaan eri valmistusvaiheet ja lopuksi koeajetaan tuotteet. Lopputarkastuksella varmistetaan valmiiden tuotteiden kokonaislaatu ja se, että ne vastaavat asiakkaiden vaatimuksia.

Ensin Mutikainen tarkastaa, että peltien tyyppikilvissä on oikeat merkinnät ja asiakkaiden antamat positiokoodit. – Näiden avulla ne asennetaan lopullisessa käyttökohteessaan oikeaan paikkaan.

Tämän jälkeen hän katsoo, että pelti toimilaitteineen vastaa asiakkaan hyväksymää mittakuvaa ja tarkastaa, että komponentit ovat paikoillaan ja kiinni. – Tsekkaan päämitat pistokoemaisesti ja varmistan, että ne ovat oikeissa toleransseissa, jotta asiakkaan on helppo asentaa pelti paikoilleen.

Lisäksi Mutikainen tarkastaa, että toimilaitteiden turva-asennot toimivat ja kaikki tuotteeseen kuuluvat osat lähtevät asiakkaalle. Koeajossa hän testaa, että pelti toimii oikein, tiiveys on hyväksytyissä rajoissa ja rajakytkimet oikein asennettu. Lopuksi hän tarkistaa vielä pellin laakereiden rasvauksen, silmäilee maalauksen ja hitsauksen laadun sekä dokumentoi tiedot ja valokuvat järjestelmään.

Laatu dokumentoidaan tarkasti

Tarkastuksen kesto vaihtelee pellin koon mukaan, mutta keskimäärin yhden pellin tarkastamiseen menee noin puoli tuntia. Siihen osallistuu Mutikaisen lisäksi aina joku valmistusyksikön työntekijä. – Myös asiakkaat ovat tervetulleita paikan päälle tarkastamaan tuotteensa.

Jos lopputarkastuksessa havaitaan korjattavia asioita, ne tehdään yleensä tarkastuksen aikana pajalla. Jos tämä ei ole mahdollista, korjaukset kirjataan ja hoidetaan pajalla myöhemmin loppuun. – Kun korjaus on tehty, se kuitataan minulle kirjallisesti valokuvan kanssa, kertoo Mutikainen.

Kattavan tarkastusprotokollan ansiosta asiakkaat voivat olla varmoja, että he saavat tilaustaan vastaavat tuotteet. Sammetin näkökulmasta lopputarkastus on sinetti tuotteen laadusta. – Se todentaa koko tuotantoprosessin aikana tehdyn laatutyön. Dokumenttien ja valokuvien avulla voimme tarvittaessa osoittaa tuotteen laadun tehtaalta lähtiessä, jos esimerkiksi kuljetuksessa sattuu tämän jälkeen jotain, Mutikainen toteaa.

Toni Mutikainen, Sammet Dampers


Toiminnan kehittäminen innostaa

Laadunvalvontaan Sammetilla kuuluu valmiiden tuotteiden lopputarkastuksen lisäksi myös jatkuvaa toimittajan auditointia, kapasiteetin seuraamista, turvallisuusasioiden varmistamista sekä dialogia valmistusyksikön työntekijöiden kanssa. Mutikainen vie suunnittelijoiden terveiset pajalle ja kuuntelee, minkälaisia kehitysideoita valmistuksen yhteydessä on syntynyt.

Toni Mutikainen pitää työssään erityisesti siitä, että saa osallistua valmistukseen ja toiminnan kehittämiseen yhdessä pajan henkilökunnan kanssa. – On mukava nähdä tuotteet valmiina ja varmistaa, että asiakkaille lähtee sellaisia peltejä, joita he ovat tilanneet. Keskustelemalla työntekijöiden kanssa saan arvokasta tietoa ja ideoita suunnitteluun ja hankintaan. Vien myös pajalle viestiä peltien suunnittelijoilta. 

Kolmen urheilevan teinin isänä Mutikaisella ei ole vaikeuksia miettiä, mitä vapaa-ajallaan tekisi. – On hienoa, että lapset haluavat ja voivat harrastaa. Minusta on mukava seurata heidän kehittymistään. Kuskaan heitä mielelläni.

Silloin, kun kuskaamistarvetta ei ole, hän suuntaa itse laudan kanssa rinteeseen tai lähtee maastoon polkemaan.

Toni Mutikainen

Työtehtävä: Laadunvalvontapäällikkö
Ikä: 46
Koulutus: Insinööri (AMK, hyvinvointiteknologia)
Perhe: 16- ja 14-vuotiaat tytöt ja 11-vuotias poika
Harrastaa: Lumilautailua ja maastopyöräilyä