Hoppa till innehåll
Sammets tallriksspjäll är framtaget för att isolera dammbemängda gaser inom pappersmassa- och cementproduktion, metallurgiska processer och oljeeldade eller koleldade kraftverk. Dessa enheter används ofta före och efter elektrofilter och gör det möjligt för personalen att serva en ESP utan onödiga avbrott.

Tallriksspjäll

Introduktion till det ultimata spjällsortimentet

Sammets tallriksspjäll är framtaget för att isolera dammbemängda gaser inom pappersmassa- och cementproduktion, metallurgiska processer och oljeeldade eller koleldade kraftverk. Dessa enheter används ofta före och efter elektrofilter och gör det möjligt för personalen att serva en ESP utan onödiga avbrott.

Sammet levererade sina första tallriksspjäll på 80-talet och har sedan dess utvecklats till en oumbärlig partner för ledande tillverkare av ångpanne- och gasreningssystem, med hundratals enheter installerade i länder som Indien, Portugal, Ryssland, Sverige, Kina, Finland och Indonesien.

Möt de pålitliga spjällgiganterna

Sammets tallriksspjäll erbjuder ett antal unika egenskaper – av vilka flera är patentskyddade – för att tillhandahålla maximal prestanda och pålitlighet, säker drift och enkelt underhåll.

Kort sagt består Sammets tallriksspjäll av ett hölje, en skiva och ett ställdon. Strypningen är marginell när spjället är öppet och skivan är rest mot ventilhöljets vägg. Detta innebär att tryckfallsfrekvensen är låg, vilket möjliggör effektiv användning av spjällkapaciteten. Att resa skivan på detta sätt skyddar även ställdonsmekanismen från nedsmutsning och slitage som orsakas av dammbemängd gas.

Sammets tallriksspjäll tar upp väldigt lite utrymme utanför kanalerna och kan enkelt monteras i befintliga kanaler med hjälp av en enkel flänsanslutning. Standardenheter är tillgängliga för rektangulära kanaler såväl som runda och specialanpassade versioner. Kunderna kan välja mellan elektriska, pneumatiska, hydrauliska och manuella ställdonsalternativ.

< Flödesberäkning för ett tallriksspjäll från Sammet.