Hoppa till innehåll
För maximal gastäthet har Sammet ett heltäckande sortiment av spjäll som erbjuder hundraprocentig täthetsnivå. Detta mycket höga krav kan uppnås genom att tillföra övertryck med tätningsluft inuti spjällets bladstruktur. Detta säkerställer att inte ens den minsta mängden av gas i kanalen kan passera genom spjället när det är stängt.

Spjäll med tätningsluft

Hundraprocentig gastäthet med Sammets industriledande spjällsortiment

För maximal gastäthet har Sammet ett heltäckande sortiment av spjäll som erbjuder hundraprocentig täthetsnivå. Detta mycket höga krav kan uppnås genom att tillföra övertryck med tätningsluft inuti spjällets bladstruktur. Detta säkerställer att inte ens den minsta mängden av gas i kanalen kan passera genom spjället när det är stängt.

Sammets fläktassisterade, föruppvärmda tätningsluft

Tätningsluftsystem är tillgängliga för många spjälltyper, inklusive rektangulära, runda och giljotinspjäll. För att undvika korrosion som orsakas av temperaturskillnader, kan tätningsluften också föruppvärmas till lämplig temperatur som bättre uppfyller villkoren för de omgivande kanalerna.
 

< Flödesberäkning för ett runt tätningsluftspjäll.