Hoppa till innehåll
Sammets säkerhetsspjäll använder en pålitlig och omsorgsfullt testad teknik med automatisk och justerbar övertrycksfunktion, som öppnar spjället vid behov. Säkerhetsspjäll kan installeras i själva skorstenen – eller innan skorstenen i en vågrät kanal. Spjällets position kan vara antingen vågrät eller lodrät.

Säkerhetsspjäll

Sammets beprövade och testade spjällsortiment är även väderbeständigt

Sammets säkerhetsspjäll använder en pålitlig och omsorgsfullt testad teknik med automatisk och justerbar övertrycksfunktion, som öppnar spjället vid behov. Säkerhetsspjäll kan installeras i själva skorstenen – eller innan skorstenen i en vågrät kanal. Spjällets position kan vara antingen vågrät eller lodrät.

Håller regnvattnet borta

Sammet har utvecklat en robust och väderbeständig design för säkerhetsspjäll, inklusive en regnvattenkanal som samlar upp regnvatten och förhindrar det från att tränga in i kanalsystemet. Ett särskilt rörsystem kan anslutas för att leda bort regnvattnet från spjällets kanal. Denna funktion möjliggör säker och pålitlig drift, även i krävande klimat som Sibiriens arktiska delar eller kustområden med kraftig nederbörd.

Förhindrande av onödig nerkylning

Vid driftavbrott på anläggningen, kommer Sammets säkerhetsspjäll att spara energi genom att förhindra att värme lämnar anläggningen via skorstenen.