Hoppa till innehåll
Sammet Dampers har ett omfattande kvalitetssystem som är ISO 9001 & ISO 14001-godkänt som vi följer under vår dagliga verksamhet. Det är för att garantera maximal kvalitet under processen, från design och tillverkning till kundservice och leveranser.

ISO 9001 & ISO 14001

Officiellt godkänd kvalitet från ritbord till processanläggning

Sammet Dampers har ett omfattande kvalitetssystem som är ISO 9001 & ISO 14001-godkänt som vi följer under vår dagliga verksamhet. Det är för att garantera maximal kvalitet under processen, från design och tillverkning till kundservice och leveranser.

Kvalitetspolicy

Hos Sammet Dampers handlar kvalitet om sättet vi bedriver vår verksamhet och tillverkar våra produkter och tjänster i enlighet med vår affärsplan för att uppnå en hög nivå av kundtillfredsställelse. Denna målsättning uppnås genom att tillverka produkter som motsvarar våra kunders specifikationer och krav, som uppfyller överenskomna leveranstider och är pålitliga, säkra, har konkurrenskraftiga priser och som lämpar sig väl för sitt slutgiltiga användningsområde.

Alla hos Sammet Dampers följer företagets kvalitetsriktlinjer och deltar aktivt i systemutvecklingen. Dessutom förbättras våra produkter och verksamhet kontinuerligt baserat på återkoppling från kunderna.

Kvalitetssträvan

När en kund har inlett sitt samarbete med oss, vill de behålla Sammet Dampers som leverantör på obegränsad tid och rekommenderar oss som leverantör till andra företag.

Miljöpolicy

Förutom vår strävan efter kontinuerlig förbättring av vår verksamhet, har Sammet Dampers även som målsättning att produkterna som vi levererar ska främja en minskning av miljöpåverkan för våra kunders anläggningar och processer.

Miljöhänsyn är en viktig del av den dagliga verksamheten hos Sammet Dampers. Företagsledningen och hela vår personalstyrka har samtyckt till att efterleva de skriftliga reglerna för verksamhetsriktlinjerna för alla våra projekt. Vi är uppmärksamma på miljölagstiftning, regler och krav inom alla steg i vår produktions- och leveranskedja - från produktplanering till slutgiltig leverans, hela vägen till slutanvändning och eventuell avfallshantering av produkten.

Med öppen kommunikation strävar vi efter att informera våra anställda och intressegrupper om Sammet Dampers intresse för miljöfrågor och uppmuntrar till samarbete inom detta område tillsammans med alla berörda parter.

Vi är medvetna om miljöproblemen som förknippas med vår verksamhet och har tagit fram målsättningar för varje problemområde. Granskning av vår miljöpolicy och implementeringen av våra målsättningar sker regelbundet och våra verksamhetsprocesser förbättras kontinuerligt i enlighet med förändringar relaterade till produkter, driftsmiljöer och lagstiftning.