Hyppää sisältöön
Sammet Dampersilla on käytössään Inspecta Oy:n tutkima ja virallistama laatujärjestelmä, jonka pohjana ovat ISO 9001 ja ISO 14001 -standardit. Sertifioitu laatujärjestelmämme otettiin käyttöön alan ensimmäisten joukossa 1990-luvulla ja se kattaa yrityksen kaiken toiminnan.

ISO 9001 & ISO 14001

Virallisesti sertifioitua ja säännöllisesti auditoitua laatua

Sammet Dampersilla on käytössään Lloyd's Registerin sertifioima toimintajärjestelmä, jonka pohjana ovat ISO 9001 ja ISO 14001 -standardit. Järjestelmä kattaa toimintamme tuotekehityksestä suunnitteluun, toimitus- ja valmistuksenvalvontaan sekä after sales -palveluihin.

Laatupolitiikka

Sammet Dampersissa laadulla tarkoitetaan tapaa toimia ja tuottaa liiketoiminta-suunnitelmassa määriteltyjä tuotteita ja palveluja korkean asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Tämä saavutetaan kun tuotteet täyttävät asiakkaan kanssa sovitut spesifikaatiot ja vaatimukset, toimitusajat ovat sopimuksen mukaisia, tuotteet ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä, soveltuvia käyttökohteeseen sekä luotettavia ja turvallisia.

Kaikki työntekijät toimivat järjestelmän ohjeiden mukaisesti ja osallistuvat aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen. Lisäksi tuotteita ja toimintaa kehitetään koko ajan saadun asiakaspalautteen pohjalta.

Laatutavoite

Asiakas, meistä saamansa kokemuksen perusteella, haluaa meidät toimittajakseen myös tulevaisuudessa ja voi suositella meitä toimittajaksi myös toisille yrityksille.

Ympäristöpolitiikka

Sammet Dampers sitoutuu oman toimintansa jatkuvan kehittämisen lisäksi edesauttamaan toimittamillaan tuotteilla asiakkaidensa laitosten ja prosessien ympäristövaikutusten vähentämistä.

Sammet Dampersissa ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä liiketoimintaa. Yrityksen johto ja kaikki työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnanohjausjärjestelmään kirjattuja periaatteita kaikessa projektitoiminnassa. Ympäristölainsäädäntö, määräykset ja vaatimukset huomioidaan koko tuotanto- / toimitusketjussa suunnittelusta valmiin tuotteen toimittamiseen, käyttöön ja käytöstä poistoon saakka.

Avoimen viestinnän tavoitteena on saada henkilöstö ja sidosryhmät tietoisiksi Sammet Dampersin sitoutumisesta ympäristöasioihin sekä kehittää osapuolten välistä yhteistyötä.

Toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat on tunnistettu ja asetamme niihin liittyviä 
tavoitteita / päämääriä. Sekä ympäristöpolitiikan että tavoitteiden toteutumista katselmoidaan säännöllisesti ja toimintamalleja kehitetään tuotteissa, toimintaympäristöissä ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset huomioiden.